NineBlue スケジュール
2018年    2月   
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11 建国記念の日
12 振替休日
13
14
15
16
満員
17
18
19
20
近海〜中距離
ジギング
3名空
21
ブリ 満員
22
ブリ 2名空
23
近海ジギング
甘鯛調査
1名空
24
ブリ 満員
25
ブリ 満員
26
ブリ
3名空
27
28
[管理]
CGI-design